Books and Education system

Books and Education system

Svoje zdravie a správanie zmeníte len vtedy, pokiaľ sa zmení vaše myslenie. A myslenie zmeníte len s novými vedomosťami a skúsenosťami. Preto sme pripravili pre vás jedinečný vzdelávací systém, ktorý z Vás vybuduje nezávislú osobu v oblasti zdravia a bohatstva.

Máme vlastnú literatúru zameranú na odbornosť, obchod a manažment. Pozostáva zo štyroch stupňov e - learningu : odborná, obchodná, manažérska a leaderská akadémia. Každú novú informáciu si okamžite vyskúšate na tréningoch so svojim sponzorom, a tým docielite to, že tomu skutočne budete rozumieť. Ide o prepojenie teorie s praxou. Takto je zabezpečená perfektná duplikácia a vďaka tomu systém vzdelávania funguje aj v praxi.

FG products

...

Detoxifying, energizating and regenerating herb blends

FG cleansing herbal mixtures™

...

100% Natural Cosmetics

Evanthé™

...

Natural drinks

THIYA ™

...

Špecifix Complex

Špecifix

...

Books and Education system

Books and Education system